EUR-Lex Access to European Union law

Instrument unic de reparații comune. Servicii de la STILL - Ceea ce este tipic pentru STILL. | STILL Romania

Comisia a propus un nou buget pe termen lung, modern și bine adaptat la prioritățile politice ale Uniunii cu 27 de state membre. Bugetul propus combină instrumente noi cu programe modernizate, vizând să asigure îndeplinirea în mod eficient a priorităților Uniunii.

Acest nou fond este menit să ofere sprijin esențial și consolidat statelor membre în vederea protejării frontierelor externe comune ale Uniunii. Fondul de gestionare integrată a frontierelor va contribui la continuarea dezvoltării politicii comune în materie de vize și la punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor de către statele membre, în vederea combaterii migrației neregulamentare și a facilitării călătoriilor și a schimburilor comerciale legitime.

Finanțarea ar trebui să sprijine în continuare acțiunile statelor membre care vizează construirea și consolidarea capacităților în aceste domenii și intensificarea cooperării, inclusiv cu agențiile relevante ale Uniunii. De asemenea, fondul va juca un rol în asigurarea unei mai mari uniformități a controalelor vamale efectuate la frontierele externe, prin abordarea dezechilibrelor care există în prezent între statele membre din cauza diferențelor geografice și a diferențelor în ceea ce privește capacitățile și resursele disponibile.

În acest context, Fondul de gestionare integrată a frontierelor FGIF propus va fi alcătuit dintr-un instrument de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize și un instrument de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal. Prezenta propunere vizează numai instrumentul pentru echipamentele de control vamal.

Comisia prezintă concomitent o propunere separată referitoare la instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize. Prezenta propunere prevede o dată de aplicare, de la 1 ianuarieși este prezentată pentru o Uniune cu 27 de state membre, conform notificării Regatului Unit cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom în baza articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, notificare primită de Consiliul European la 29 martie  Programul de acțiune multianual pentru domeniul vamal programul Vamăcare există din 2permite o finanțare adecvată acordată pentru instrument unic de reparații comune de cooperare între autoritățile vamale, pentru sistemele electronice, precum și pentru consolidarea capacităților administrative și completează cu succes instrument unic de reparații comune naționale și investițiile în acest domeniu.

Acest program nu prevede însă posibilitatea și mijloacele necesare pentru a finanța echipamentele utilizate pentru efectuarea controalelor vamale la frontierele externe ale UE. Până în prezent, această necesitate a fost doar marginal sprijinită la nivelul UE prin alte instrumente Hercule III 3Programul de sprijin pentru reforme structurale 4fondurile structurale și de investiții europene 5.

instrument unic de reparații comune

În timpul negocierilor din Consiliu cu privire la propunerea privind programul Vamăstatele membre au solicitat Comisiei să realizeze o analiză cost-beneficiu a echipamentelor de detectare și a tehnologiilor aferente, în vederea facilitării achiziționării de către autoritățile vamale a unor instrumente de control vamal moderne după Această solicitare a fost introdusă în considerentul 4 din Regulamentul UE nr.

De atunci, statele membre și-au exprimat în mod repetat opinia privind necesitatea unui sprijin financiar pentru echipamente de control vamal și au solicitat efectuarea unei analize aprofundate a chestiunii de către Grupul pentru politica vamală 7. Ca răspuns la aceste solicitări, în comunicarea sa din privind dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia 8Comisia a recunoscut această problemă și a anunțat că va examina și va evalua, în evaluările impactului ale următoarei generații a programului Vamă, posibilitatea finanțării necesarului de echipamente din viitoarele programe financiare ale Comisiei.

Au urmat, în martieconcluziile Consiliului privind finanțarea în domeniul vamal, în care Consiliul a subliniat din nou că este necesar ca UE și statele sale membre să răspundă și să se adapteze la globalizarea comerțului și la globalizarea concomitentă a criminalității, precum și să facă față amenințărilor ulterioare, care necesită existența unor echipamente adecvate pentru a sprijini funcționarea eficace a uniunii vamale și a finanța dotarea autorităților vamale cu echipamentele tehnice necesare pentru realizarea controalelor mărfurilor ce traversează frontierele externe ale UE.

Prin urmare, Consiliul a invitat Comisia ca, până la sfârșitul anuluisă examineze și să evalueze posibilitatea de a finanța necesarul de echipamente tehnice din viitoarele programe financiare ale Comisiei, să îmbunătățească coordonarea și să dezvolte cooperarea dintre autoritățile vamale și alte autorități de aplicare a legii în scopul finanțării, prin intermediul unui parteneriat mai bun la nivelul UE.

Un răspuns la această solicitare îl reprezintă tocmai obiectivul specific al acestui instrument de a contribui la realizarea unor controale vamale adecvate și echivalente prin achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor de control vamal. Noul instrument propus pentru echipamentele de control vamal vizează îmbunătățirea echivalenței în ceea ce privește performanța controalelor vamale în instrument unic de reparații comune statele membre pentru a se evita devierea fluxurilor de mărfuri către punctele cele mai slabe.

instrument unic de reparații comune

O intervenție specifică a Uniunii destinată echipamentelor de control vamal va permite sprijinirea achiziționării, a întreținerii și a modernizării echipamentelor de detectare eligibile pentru controalele vamale în sens larg. Instrumentul va viza, de asemenea, echipamentele de detectare utilizate în scopuri de control care depășesc sfera controalelor vamale, atât timp cât acestea rămân principalul obiectiv.

Asigurarea unor controale vamale echivalente la frontierele externe ale UE este, într-adevăr, instrument unic de reparații comune pentru evitarea devierii fluxurilor de mărfuri către punctele cele mai slabe.

Acest lucru este important nu numai din cauza funcției tradiționale a vămilor de colectare a veniturilor, dar și pentru a se garanta siguranța și securitatea.

Aceasta este tipic pentru STILL.

În același timp, aceste controale care vizează circulația mărfurilor ce traversează frontierele externe nu ar trebui să împiedice comerțul legitim, ci dimpotrivă, ar trebui să îl faciliteze.

Totuși, în prezent, mai există dezechilibre care se datorează în parte diferențelor în ceea ce privește capacitățile și resursele disponibile în statele membre.

  • Servicii de la STILL - Ceea ce este tipic pentru STILL. | STILL Romania
  • Leziuni ale ligamentului cruciat posterior al articulației genunchiului
  • Dreptății, nr 28, sector 6, denumită în continuare asociaţie de proprietari, care conţine totalitatea instrucţiunilor, normelor, regulilor care stabilesc şi asigură ordinea şi buna funcţionare a condominiului.
  • Artroza deformantă a coxartrozei la nivelul șoldului
  • Durere în articulațiile piciorului
  • Erupție durere articulară

Capacitatea acestora de a reacționa la provocările generate de modelele de afaceri și lanțurile de aprovizionare în continuă evoluție la nivel mondial depinde nu numai de componenta umană, dar și de disponibilitatea unor echipamente de control moderne și sigure. Instrumentul propus va completa acțiunile prevăzute în programul Vamă. Mai exact, instrumentul pentru echipamente de control vamal va sprijini doar achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor eligibile, în timp ce programul Vamă va sprijini toate acțiunile asociate, cum ar fi acțiunile de cooperare pentru evaluarea nevoilor de echipamente sau, după caz, activitățile de formare legate de echipamentele achiziționate.

De la înființarea uniunii vamale, rolul autorităților vamale în gestionarea frontierelor externe a suferit modificări semnificative, iar responsabilitățile lor se extind în prezent dincolo de rolul tradițional de supraveghere și facilitare a comerțului UE și a intereselor financiare și economice ale acesteia.

Într-adevăr, vămile își asumă un număr tot mai mare de responsabilități în domeniul siguranței și securității.

reparații - English translation – Linguee

Această realitate nouă nu are însă impact doar asupra autorităților vamale, ci se extinde și asupra altor departamente sau agenții, precum poliția, poliția de frontieră, autoritățile de sănătate și de protecție a consumatorilor. Finanțând echipamente cu utilizări multiple controlul vamal, controlul frontierelor și securitateadar păstrând controlul vamal drept obiectiv principal, prezenta propunere va permite maximizarea impactului bugetului Uniunii, sprijinind utilizarea în comun și interoperabilitatea echipamentelor de control și promovând astfel cooperarea dintre agenții, ca parte a gestionării integrate europene a frontierelor, cu participarea tuturor părților interesate vizate autoritățile vamale, poliția de frontieră etc.

Vor exista sinergii între programul antifraudă al UE, care urmărește în mod specific obiectivul de protejare a intereselor financiare ale Uniunii, și instrumentul pentru echipamente de control vamal, care sprijină buna funcționare a uniunii vamale și contribuie astfel la protejarea instrument unic de reparații comune financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre.

Fiecare program se va axa, prin urmare, pe obiective distincte, dar cu potențial pentru acțiuni complementare. Având în vedere gama largă de obiective care urmează a fi acoperită de cele două instrumente, sunt necesare temeiuri juridice bazate pe tratat. Prin urmare, nu este posibil din punct de vedere juridic să se instituie Fondul de gestionare integrată a frontierelor ca un singur program de cheltuieli.

Se propune, așadar, instituirea fondului sub forma unui cadru de finanțare cuprinzător care să fie alcătuit din două propuneri sectoriale specifice, una dintre acestea fiind prezenta propunere.

În ceea ce privește prezenta propunere, finanțarea echipamentelor de control vamal necesită combinarea mai multor temeiuri juridice, dat fiind că echipamentele pot avea mai multe scopuri distincte, dar corelate: —articolul 33 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUEcare prevede acțiuni la nivelul Uniunii cu privire la cooperarea vamală și uniunea vamală a UE; —articolul  din TFUE, care prevede acțiuni la nivelul Uniunii cu privire la piața internă; precum și —articolul  din TFUE, care prevede acțiuni la nivelul Uniunii cu privire la politica comercială comună.

De asemenea, sunt necesare acțiuni la nivelul UE și în temeiul obligațiilor care tratamentul artrozei metacarpofalangiene din acordurile internaționale, în special sub egida Organizației Mondiale a Comerțului. Prin urmare, fiecare stat membru stabilește mijloacele, inclusiv echipamentele, pe care le alocă pentru controale vamale.

Totuși, există în prezent dezechilibre între statele membre din cauza diferențelor geografice.

Linguee Apps

În funcție de natura frontierelor externe, statele membre dispun de resurse și nevoi diferite pentru echipamentele lor de control vamal. De exemplu, porturile mari cu volume uriașe generează venituri mai mari, ceea ce la rândul său contribuie la creșterea sumelor de care dispun autoritățile vamale pentru a-și acoperi costurile de colectare și, în același timp, permite crearea de sinergii în utilizarea echipamentelor.

Frontierele terestre lungi, cu numeroase puncte mici de trecere a frontierei pentru comerț, care necesită un volum mare de materiale și echipamente pentru a fi complet echipate și operaționale, generează mai puține venituri și, prin urmare, mai puține resurse de care dispun autoritățile vamale pentru a-și acoperi costurile de colectare.

Actualele acțiuni ale Uniunii s-au dovedit a fi limitate și nesatisfăcătoare.

După multi ani de experiență în domeniu, știm cărui fapt ne datorăm succesul: Service-ului nostru! Service-ul special, unic și flexibil, pe care STILL îl oferă este dedicat în întregime solicitarilor dumneavoastră.

Mai mult, dacă UE nu face nimic în privința acestor dezechilibre, există riscul să se agraveze tensiunile politice emergente și în cele din urmă va crește riscul de a permite unor cetățeni sau operatori economici rău-intenționați să profite de punctele mai slabe de trecere a frontierei.

Propunerea se bazează pe un element de centralizare — crearea unor grupuri operative ale statelor membre, care să evalueze împreună necesarul de echipamente și să identifice standarde optime comune în materie de echipamente — pentru a încuraja achiziția, întreținerea și modernizarea unor echipamente de control vamal minime, omogene sau raționalizate, la frontierele Uniunii.

În limitele prevăzute de acordul de grant, decizia finală privind achizițiile revine statelor membre. În scopul implementării acestui instrument și în conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană TUEComisia va exercita funcții de coordonare, de conducere și de administrare, astfel cum este prevăzut în tratate.

Comisia propune un nou instrument pentru echipamente de control vamal, sub forma unui regulament, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor.

Cu toate acestea, provocările și nevoile în materie de echipamente de control vamal au fost analizate în cadrul unui studiu privind programul Vamă post, comandat unui contractant extern.

instrument unic de reparații comune

Mai concret, au fost realizate un sondaj dedicat, interviuri specifice și studii de caz. De asemenea, între 10 ianuarie și 9 martie s-a desfășurat o consultare publică deschisă cu privire la fondurile UE în domeniul investițiilor, al cercetării și inovării, al întreprinderilor mici și mijlocii și al pieței unice, care a abordat printre altele și chestiuni vamale. O sinteză a tuturor acestor contribuții figurează în anexa 2 la evaluarea impactului care însoțește prezenta propunere.

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Toate aceste activități au confirmat necesitatea unei instrument unic de reparații comune la nivelul UE și așteptări în ceea ce privește o valoare adăugată europeană ridicată. Într-adevăr, având în vedere volumele tot mai mari de mărfuri și nevoia tot mai mare de a asigura un control rapid și eficient al frontierelor, pe lângă funcția tradițională a vămilor de colectare a veniturilor, este necesară o consolidare considerabilă a controlului, la intrare și la ieșire, al mărfurilor ce traversează frontierele externe ale UE, cu scopul de a garanta siguranța și securitatea.

instrument unic de reparații comune

Echipamentele de control vamal sunt un element esențial pentru îndeplinirea acestor obiective și, prin urmare, trebui să se prevadă urgent un instrument specific la nivelul Uniunii, destinat să elimine dezechilibrele actuale și să asigure astfel o aplicare uniformă a normelor vamale la frontiera UE.

Evaluarea impactului a primit un aviz pozitiv din partea Comitetului de analiză a reglementării la 13 apriliecu o recomandare de a explica mai în detaliu noul instrument pentru echipamente de control vamal, inclusiv în ceea ce privește caracterul adecvat al gestiunii directe. Acest aspect a fost examinat în versiunea finală a evaluării impactului, în care s-au oferit clarificări atât în corpul textului, cât și în anexa 6 dedicată ideii generale a instrumentului.

Principala opțiune evaluată se referă, într-adevăr, la modul de gestiune, și anume dacă achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor de control vamal care fac obiectul instrumentului ar trebui să se bazeze pe acordarea de granturi autorităților naționale sau pe gestiunea partajată.

instrument unic de reparații comune

Discuțiile purtate cu alte servicii ale Comisiei care lucrează în gestiune partajată au arătat clar că, pe lângă complexitatea sa, acest mod de gestiune nu ar oferi coerența și coordonarea transfrontalieră globale de care au nevoie vămile pentru a asigura un nivel de control echivalent în toate statele membre. De asemenea, în absența cooperării dintre statele membre care și-ar redacta fiecare, în mod independent, propriul plan național, gestiunea partajată nu favorizează schimbul de experiență, de competențe și de bune practici — avantaje importante așteptate în urma acestei intervenții pentru o aplicare uniformă a legislației vamale a UE.

Prin urmare, opțiunea preferată a fost gestiunea directă prin acordarea de granturi autorităților naționale. Noua intervenție a UE își propune, într-adevăr, să elimine dezechilibrele care există în acest moment între statele membre și să asigure o echivalență în ceea ce privește realizarea controalelor vamale pe întreg teritoriul uniunii vamale.

instrument unic de reparații comune